Croeso
 
Croeso cynnes i wefan Y Gymdeithas Efengylaidd yn yr Eglwys yng Nghymru.

Ymaelodwch yma

Newyddion
 
Anglicaniaeth Genhadol
Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi bod yn edrych am ffyrdd i gydweithio ag eraill er mwyn rhoi llais amlycach a chryfach i ffydd ag arfer uniongred y tu fewn i’r Eglwys yng Nghymru. Daw hyn o ganlyniad i gamau rhyddfrydol a gymerwyd gan yr Eglwys ar faterion o rywioldeb a litwrgi, a hefyd o’r angen i wrthbrofi’r camsyniaeth fod lleisiau gwrthwynebol yn ddibwys ac yn lleihau mewn niferoedd. Bydd gweithio ag amryw o draddodiadau eglwysig yn darparu anogaeth gydfuddiannol, ynghyd â’r llais cryfach. Er mwyn gwireddu’r amcanion yma, rydym wedi trefnu cynhadledd yng Nghaerdydd ar y 15fed i’r 16eg o Fawrth, 2019, gyda’r siaradwyr canlynol: Michael Nazir-Ali, Philip North, Lorna Ashworth, a Lee Gatiss. Gweddïwn y bydd yn ddigwyddiad anogol ac arwyddocaol, ac rydym yn eich annog i’w fynychu. Dewch yn llu!

anglicanessentialswales.org.uk/cymraeg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Corff Llywodraethol
Nôl ym mis Medi 2018 fe bleidleisiodd Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru ei fod hi’n “anghynaladwy yn fugeiliol i’r Eglwys beidio gwneud unrhyw ddarpariaeth ffurfiol i’r rhai sydd mewn perthnasau un-rhyw”. Nid ydym yn siŵr os bydd y datganiad yma yn cael ei gymryd cam ymhellach yng nghwrdd nesa’r Corff ym mis Mai, ond mae cyhoeddiad diweddar ar y mater o Esgob Bangor - sy’n dadlau o blaid yr Eglwys yng Nghymru yn caniatáu priodasau cyplau un-rhyw - yn awgrymu gall hyn ddigwydd.

Dyma ymateb Dr. Martin Davie, diwinydd Anglicanaidd blaenllaw, i gyhoeddiad Esgob Bangor. Mae ei ymateb yn crynhoi’r prif resymau pam mae’r Gymdeithas Efengylaidd yn cefnogi safbwynt dysg draddodiadol yr eglwys ar briodas.

Ymateb Dr. Martin Davie - Facebook (Saesneg)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Datganiad
Datganiad y Gymdeithas Efengylaidd yn dilyn trafodaeth gan Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru ar "fesurau ffurfiol" ar gyfer cyplau un-rhyw: Datganiad - 26/09/18 .doc (Saesneg)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Os oes gennych newyddion i'w rhannu gydag aelodau'r gymdeithas, cysylltwch â ni.