Croeso
 
Croeso cynnes i wefan Y Gymdeithas Efengylaidd yn yr Eglwys yng Nghymru.

Ymaelodwch yma

Newyddion

Datganiad - 26 Medi 2018

Datganiad y Gymdeithas Efengylaidd yn dilyn trafodaeth gan Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru ar "fesurau ffurfiol" ar gyfer cyplau un-rhyw: Datganiad - 26 Medi .doc (Saesneg)

- - - - - - - - - - - -

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol - 25 Mai 2018

Mae’n rhaid i’r Gymdeithas Efengylaidd gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data. Gallwch weld fersiwn ddrafft o’n hysbysiad preifatrwydd isod. Gofynnwn i’r rhai sydd eisoes yn aelodau lenwi ffurflen ganiatâd. Os nad ydych yn dychwelyd eich ffurflen i ni, efallai na fydd yn bosib i ni gadw mewn cyswllt.

Ein hysbysiad preifatrwydd .doc (Saesneg)
Ffurflen ganiatâd .doc (Saesneg)

• Os oes gennych newyddion i'w rhannu gydag aelodau'r gymdeithas, cysylltwch â ni.