Croeso
 
Croeso cynnes i wefan Y Gymdeithas Efengylaidd yn yr Eglwys yng Nghymru.

Ymaelodwch yma

Newyddion
 
Anglicaniaeth Genhadol
Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi bod yn edrych am ffyrdd i gydweithio ag eraill er mwyn rhoi llais amlycach a chryfach i ffydd ag arfer uniongred y tu fewn i’r Eglwys yng Nghymru. Daw hyn o ganlyniad i gamau rhyddfrydol a gymerwyd gan yr Eglwys ar faterion o rywioldeb a litwrgi, a hefyd o’r angen i wrthbrofi’r camsyniaeth fod lleisiau gwrthwynebol yn ddibwys ac yn lleihau mewn niferoedd. Bydd gweithio ag amryw o draddodiadau eglwysig yn darparu anogaeth gydfuddiannol, ynghyd â’r llais cryfach. Er mwyn gwireddu’r amcanion yma, rydym wedi trefnu cynhadledd yng Nghaerdydd ar y 15fed i’r 16eg o Fawrth, 2019, gyda’r siaradwyr canlynol: Michael Nazir-Ali, Philip North, Lorna Ashworth, a Lee Gatiss. Gweddïwn y bydd yn ddigwyddiad anogol ac arwyddocaol, ac rydym yn eich annog i’w fynychu. Dewch yn llu!

anglicanessentialswales.org.uk/cymraeg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Datganiad
Datganiad y Gymdeithas Efengylaidd yn dilyn trafodaeth gan Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru ar "fesurau ffurfiol" ar gyfer cyplau un-rhyw: Datganiad - 26/09/18 .doc (Saesneg)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Os oes gennych newyddion i'w rhannu gydag aelodau'r gymdeithas, cysylltwch â ni.