Croeso
 
Croeso cynnes i wefan Y Gymdeithas Efengylaidd yn yr Eglwys yng Nghymru.

Ymaelodwch yma

Newyddion
 
Gair o anogaeth
Peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob peth gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil, ynghyd â diolchgarwch.
Philipiaid 4:6 (BCND)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Am y newyddion diweddaraf o'r Gymdeithas, ewch i'n tudalen Facebook.