Pwyllgor gweithredol
 
Pwy ydym ni? | Pwyllgor gweithredol | Aelodaeth

Arweiniwyd Y Gymdeithas Efengylaidd gan bwyllgor gweithredol sy’n gyfrifol am drefnu cynadleddau, cynnig cefnogaeth i aelodau ynysig, cysylltu â grwpiau Cristnogol eraill, cyfathrebu â’r aelodaeth a rhoi arweiniad ar faterion cyfoes arwyddocaol.

Cynnwys y pwyllgor yw cadeirydd, is-gadeirydd, ysgrifennydd, trysorydd, un neu dau o aelodau cyfetholedig, a dau gynrychiolydd o bob un o’r chwe esgobaeth Gymreig: un clerigwr ac un lleyg. Maent yn cwrdd pedair gwaith y flwyddyn yng nghanolbarth Cymru ar ddiwrnod gwaith.

Etholir y cadeirydd a’r is-gadeirydd yn flynyddol, ond nid ydynt yn cael gwasanaethu am fwy na phedair blynedd yn olynol. Mae cynrychiolwyr esgobaethol yn cael eu hethol am dair blynedd. Maent yn gallu cael eu hailethol am dair blynedd eto, ond ar ôl hynny, dylent gymryd o leiaf un flwyddyn bant.

Mae pob aelod o’r pwyllgor gweithredol yn ymddiriedolwr o'r gymdeithas, sy’n elusen gofrestredig.

Aelodau’r pwyllgor gweithredol

Cadeirydd: Canon Alan Chadwick
Is-gadeirydd: Hybarch Dr Will Strange
Trysorydd: Parch. Richard Wood
Ysgrifennydd aelodaeth: Rachel Maynard
Ysgrifennydd: Parch. Melanie Prince
Ysgrifennydd cynadleddau: Parch. Martin Snellgrove

Cynrychiolwyr Bangor: Clive Addison (lleyg); Parch. Kevin Ellis (clerigol)
Cynrychiolwyr Llandaf: Henry Shepherd (lleyg); Parch. James Griffiths (clerigol)
Cynrychiolwyr Mynwy: Gwag (lleyg); Parch. David Parfitt (clerigol)
Cynrychiolwyr Llanelwy: Safle lleyg - gwag; Parch. Martin Snellgrove (clerigol)
Cynrychiolwyr Tyddewi: Hannah Wilkinson (lleyg); Parch. Josh Maynard (clerigol)
Cynrychiolwyr Abertawe ac Aberhonddu: Gwag (lleyg); Parch. Mark Williams (clerigol)
Cynrychiolydd gweinidogion ifanc: Parch. Ian Folks

Golygydd y Bwletin: Rachel Maynard